5. Sınıf İngilizce Online Deneme Sınavları
1.


Elizabeth : What’s your hobby?

Arthur : I love playing - - - -.

Boş bırakılan yere gelmesi gereken ifadeyi işaretleyiniz
Doğru Cevap: "D" table tennis
Soru Açıklaması
2.
Sally is tall and slim. Her favorite class is P.E. and she - - - -.

Boşluğa getirilmesi gereken ifadeyi işaretleyiniz.
Doğru Cevap: "A" can play basketball well
Soru Açıklaması
3.


He can't - - - -.
Doğru Cevap: "B" swim well
Soru Açıklaması
4.


They enjoy playing - - - -.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
5.
Tracy : I like dancing. What is your hobby?

Emily : - - - -.

Tracy : That’s great! Let's dance together
Doğru Cevap: "B" I like it very much, too
Soru Açıklaması
6.
Joe : - - - -?

Clara : It’s camping in the woods because he likes nature.
Doğru Cevap: "D" What is your father’s hobby
Soru Açıklaması
7.
Sue : Hi! Where is Billy?

Pam : He is on Mount Erciyes.

Sue : - - - -?

Pam : Yes, he does
Doğru Cevap: "B" Does he like climbing
Soru Açıklaması
8.
Molly : I like playing tic-tac-toe. - - - -?

Jane : Yes, I can.

Molly : Let’s play together.

Jane : OK, then.
Doğru Cevap: "C" Can you play it well
Soru Açıklaması
9.


Yukarıdaki boşluklara getirilmesi gereken kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" play/do
Soru Açıklaması
10.
Mom : Where is your sister? She isn’t at home.

Son : - - - -. She needs some books for her homework.
Doğru Cevap: "B" She is at the library
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
 
5. Sınıf İngilizce Online Deneme Sınavları
1.


Elizabeth : What’s your hobby?

Arthur : I love playing - - - -.

Boş bırakılan yere gelmesi gereken ifadeyi işaretleyiniz
Doğru Cevap: "D" table tennis
Soru Açıklaması
2.
Sally is tall and slim. Her favorite class is P.E. and she - - - -.

Boşluğa getirilmesi gereken ifadeyi işaretleyiniz.
Doğru Cevap: "A" can play basketball well
Soru Açıklaması
3.


He can't - - - -.
Doğru Cevap: "B" swim well
Soru Açıklaması
4.


They enjoy playing - - - -.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
5.
Tracy : I like dancing. What is your hobby?

Emily : - - - -.

Tracy : That’s great! Let's dance together
Doğru Cevap: "B" I like it very much, too
Soru Açıklaması
6.
Joe : - - - -?

Clara : It’s camping in the woods because he likes nature.
Doğru Cevap: "D" What is your father’s hobby
Soru Açıklaması
7.
Sue : Hi! Where is Billy?

Pam : He is on Mount Erciyes.

Sue : - - - -?

Pam : Yes, he does
Doğru Cevap: "B" Does he like climbing
Soru Açıklaması
8.
Molly : I like playing tic-tac-toe. - - - -?

Jane : Yes, I can.

Molly : Let’s play together.

Jane : OK, then.
Doğru Cevap: "C" Can you play it well
Soru Açıklaması
9.


Yukarıdaki boşluklara getirilmesi gereken kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" play/do
Soru Açıklaması
10.
Mom : Where is your sister? She isn’t at home.

Son : - - - -. She needs some books for her homework.
Doğru Cevap: "B" She is at the library
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
5. Sınıf İngilizce MEB Kazanım Testi Unit 3 ( GAMES AND HOBBIES ) )