İngilizce Dersi 8. Sınıf 1. Ünite Before Making Suggestions (Öneri Öncesi Cümleleri)

admin
Mayıs 3, 2021

İngilizce Dersi 8. Sınıf 1. Ünite Before Making Suggestions (Öneri Öncesi Cümleleri)

What are you doing on Wednesday?
Çarşamba günü ne yapıyorsun?

Do you have any plans for the weekend?
Hafta sonu için planın var mı?

Are you doing anything on Sunday?
Pazar günü bir şey yapıyor musun?

Are you busy tonight?
Bu gece meşgul müsün?

Are you free on Saturday?
Cumartesi günü müsait misin?

What are your plans for tomorrow?
Yarın için planların neler?

I don’t have anything to do.
Yapacak işim yok.

No, not at all.
Hayır, hiç yok.

Nothing special.
Özel bir şey yok.

I am free.
Müsaitim.

Not really.
Pek değil.

I am busy.
Meşgülüm.

Why do you ask?
Niçin soruyorsun

 

Making Invitations/Suggestions/Offers
(Davet/Öneri/Teklif Cümleleri)

1. Fancy…? (İster misin?) I am going to eat out tonight with my classmates. Fancy joining us?
2. Would you like to…? (İster misin?) I will see a play on the weekend. Would you like to come along with me?
3. Why don’t we…? (Neden yapmıyoruz?) Why don’t we study English together?
4. How about/What about….? (Yapmaya ne dersin?) How about watching a movie together?
5. Shall we…..? (Yapalım mı?) It is not raining. Shall we have a picnic?
6. Let’s….! (Hadi yapalım!) I am bored at home. Let’s go to the cinema!

Accepting (Kabul etmek)

Definitely/Certainly: Kesinlike.
I can’t miss this opportunity. Bu fırsatı kaçıramam.
I can’t refuse it. Bunu reddedemem.
I don’t have anything better to do.
Yapacak daha iyi bir işim yok.
I will be there for sure. Kesinlikle orda olacağım.
I would love to. İsterim
Of course / Sure. Tabi ki.
That sounds great/fun/awesome!
Kulağa harika / eglenceli / müthiş geliyor.
That would be great! Bu harika olur.
Yeah, why not? Evet, neden olmasın?
That is a good idea. Bu iyi bir fikir.

 

Refusing (Reddetmek)

I’m sorry I can’t : Üzgünüm yapamam.
I can’t make it: Yapamam.
Maybe, another time: Belki başka zaman.
I would love to but I can’t : İsterdim ama yapamam.
No,thanks: Hayır, teşekkürler.
I am afraid I can’t : Korkarım yapamam.

Support
Making excuses and giving reasons: (Mazeret/ Bahane bildirmek)
Wh- Questions
Invitation cards important words: (Davetiye kartları önemli kelimeler)
I must help my father with the gardening.
Bahçe işlerinde babama yardım etmeliyim.
I have an important exam on that day.
O gün önemli bir sınavım var.
I am not feeling well. Kendimi iyi hissetmiyorum.
I am ill/sick. Ben hastayım.
I am full/stuffed. Ben tokum.
I am busy. Ben meşgulüm.
I have lots of things to do. Yapacak çok işim var.
My cousin is coming then. O vakitte kuzenlerim geliyor.
I am going to visit my relatives.
Akrabalarımı ziyaret etmeliyim.
I have another plan. Başka bir planım var.
I am not into that kind of movies.
Bu tür filmlere ilgili değilim.
Who is the inviter?
Davet eden kim?
Who is the invitation for?
Davetiye kimin için?
Who is the party for?
Parti kimin için?
Who is organizing the event?
Etkinliği kim organize ediyor?
What is the event?
Etkinlik ne?
Who is the invitee?
Davetli kim?
Where does the party take place?
Parti nerede olacak?
What time does it start?
Saat kaçta başlayacak?
Who else will join the party?
Başka kim partiye katılacak?
When is the party?
Parti ne zaman?
How much is the fee?
Giriş ücreti ne kadar?
What is the deadline for attending the event?
Etkinliğe katılmak için son tarih nedir?
How can people get the details of the event?
Insanlar etkinliğin detaylarını nasıl öğrenebilir?
How can you get more information about the party?
Sen parti hakkında daha fazla bilgiyi nasıl alabilirsin?
Sender : Gönderici
Inviter: Davet eden
Receiver: Alıcı
Date: Tarih
Event : Etkinlik
Time: Saat
Place: Mekan
Invitee: Davetli
Fee: Ücret
Deadline: Son tarih
Contact person: İletişim kuralacak kişi

Special Thanks to :  Haktan Bağış KIRKKESELİ

2024 LGS SINAVINA
02 Haziran 2024
Kategoriler

Üye OlŞifremi Unuttum