İngilizce Dersi 8. Sınıf Bütün Ünitelerin Zıt Anlamlı Kelimeleri

admin
Mayıs 2, 2021

İngilizce Dersi 8. Sınıf Bütün Ünitelerin Zıt Anlamlı Kelimeleri

Antonyms Zıt anlamlılar

accept (kabul etmek) X refuse (reddetmek)
accepting (kabul etmek) X refusing (reddetmek)
advantage (avantaj) X disadvantage (dezavantaj)
after (sonra) X before (önce)
cheap (ucuz) X expensive (pahalı)
complex (karmaşık) X simple (basit)
cry (ağlamak) X laugh (gülmek)
dark (karanlık) X light (parlak)
departure (çıkış yeri) X arrival (varış yeri)
die (ölmek) X live (yaşamak)
difference (farklılık) X similarity (benzerlik)
dirty (kirli) X clean (temiz)
download (dosya indirmek) X upload (dosya yüklemek)
dry (kuru) X wet (ıslak)
easy (kolay) X difficult (zor)
engaged (meşgul) X available (müsait)
extreme (olağanüstü) X ordinary (olağan)
first (ilk) X last (son)
firstly (ilk olarak) X finally (son olarak)
formal (resmi) X casual /informal (gayriresmi)
freeze (dondurmak) X melt (eritmek)
friend (dost) X enemy (düşman)
hard (sert) X soft (yumuşak)
healty (sağlıklı) X ill (hasta)
heat up (ısınmak) X cool down (soğumak)
hot (sıcak) X cold (soğuk)
hungry (aç) X full (tok)
less (daha az) X more (daha çok)
life (yaşam) X death (ölüm)
load (yüklemek) X empty (boşaltmak)
log in (giriş yapmak) X log out (çıkış yapmak)
low (düşük) X high (yüksek)
most (en çok) X least (en az)
natural (doğal) X artificial (yapay)
next (sonraki) X previous (önceki)
noisy (gürültülü) X silent (sessiz)
online (çevrimiçi) X offline (çevrimdışı)
outdoor (açık hava) X indoor (kapalı mekan)
pollute (kirletmek) X clean (temizlemek)
rise (yükselmek) X decrease (alçalmak)
sad (üzgün) X happy (mutlu)
safe (güvenli) X dangerous (tehlikeli)
send (göndermek) X receive (almak)
sender (gönderici) X receiver (alıcı)
sign in (giriş yapmak) X sign out (çıkış yapmak)
similar (benzer) X different (farklı)
slow (yavaş) X fast (hızlı)
solid (katı) X liquid (sıvı)
wear (giymek) X take off (soymak)
wide (geniş) X narrow (dar)
worst (en kötü) X best (en iyi)
younger (daha genç) X elder (daha yaşlı)

2025 LGS SINAVINA
01 Haziran 2025
NE ARIYORSUNUZ ?

Üye OlŞifremi Unuttum