İngilizce Dersi 8. Sınıf Bütün Ünitelerin Zıt Anlamlı Kelimeleri

admin
Mayıs 2, 2021

İngilizce Dersi 8. Sınıf Bütün Ünitelerin Zıt Anlamlı Kelimeleri

Antonyms Zıt anlamlılar

accept (kabul etmek) X refuse (reddetmek)
accepting (kabul etmek) X refusing (reddetmek)
advantage (avantaj) X disadvantage (dezavantaj)
after (sonra) X before (önce)
cheap (ucuz) X expensive (pahalı)
complex (karmaşık) X simple (basit)
cry (ağlamak) X laugh (gülmek)
dark (karanlık) X light (parlak)
departure (çıkış yeri) X arrival (varış yeri)
die (ölmek) X live (yaşamak)
difference (farklılık) X similarity (benzerlik)
dirty (kirli) X clean (temiz)
download (dosya indirmek) X upload (dosya yüklemek)
dry (kuru) X wet (ıslak)
easy (kolay) X difficult (zor)
engaged (meşgul) X available (müsait)
extreme (olağanüstü) X ordinary (olağan)
first (ilk) X last (son)
firstly (ilk olarak) X finally (son olarak)
formal (resmi) X casual /informal (gayriresmi)
freeze (dondurmak) X melt (eritmek)
friend (dost) X enemy (düşman)
hard (sert) X soft (yumuşak)
healty (sağlıklı) X ill (hasta)
heat up (ısınmak) X cool down (soğumak)
hot (sıcak) X cold (soğuk)
hungry (aç) X full (tok)
less (daha az) X more (daha çok)
life (yaşam) X death (ölüm)
load (yüklemek) X empty (boşaltmak)
log in (giriş yapmak) X log out (çıkış yapmak)
low (düşük) X high (yüksek)
most (en çok) X least (en az)
natural (doğal) X artificial (yapay)
next (sonraki) X previous (önceki)
noisy (gürültülü) X silent (sessiz)
online (çevrimiçi) X offline (çevrimdışı)
outdoor (açık hava) X indoor (kapalı mekan)
pollute (kirletmek) X clean (temizlemek)
rise (yükselmek) X decrease (alçalmak)
sad (üzgün) X happy (mutlu)
safe (güvenli) X dangerous (tehlikeli)
send (göndermek) X receive (almak)
sender (gönderici) X receiver (alıcı)
sign in (giriş yapmak) X sign out (çıkış yapmak)
similar (benzer) X different (farklı)
slow (yavaş) X fast (hızlı)
solid (katı) X liquid (sıvı)
wear (giymek) X take off (soymak)
wide (geniş) X narrow (dar)
worst (en kötü) X best (en iyi)
younger (daha genç) X elder (daha yaşlı)

İngilizce Dersi 8. Sınıf Bütün Ünitelerin Zıt Anlamlı Kelimeleri

admin
Mayıs 2, 2021

İngilizce Dersi 8. Sınıf Bütün Ünitelerin Zıt Anlamlı Kelimeleri

Antonyms Zıt anlamlılar

accept (kabul etmek) X refuse (reddetmek)
accepting (kabul etmek) X refusing (reddetmek)
advantage (avantaj) X disadvantage (dezavantaj)
after (sonra) X before (önce)
cheap (ucuz) X expensive (pahalı)
complex (karmaşık) X simple (basit)
cry (ağlamak) X laugh (gülmek)
dark (karanlık) X light (parlak)
departure (çıkış yeri) X arrival (varış yeri)
die (ölmek) X live (yaşamak)
difference (farklılık) X similarity (benzerlik)
dirty (kirli) X clean (temiz)
download (dosya indirmek) X upload (dosya yüklemek)
dry (kuru) X wet (ıslak)
easy (kolay) X difficult (zor)
engaged (meşgul) X available (müsait)
extreme (olağanüstü) X ordinary (olağan)
first (ilk) X last (son)
firstly (ilk olarak) X finally (son olarak)
formal (resmi) X casual /informal (gayriresmi)
freeze (dondurmak) X melt (eritmek)
friend (dost) X enemy (düşman)
hard (sert) X soft (yumuşak)
healty (sağlıklı) X ill (hasta)
heat up (ısınmak) X cool down (soğumak)
hot (sıcak) X cold (soğuk)
hungry (aç) X full (tok)
less (daha az) X more (daha çok)
life (yaşam) X death (ölüm)
load (yüklemek) X empty (boşaltmak)
log in (giriş yapmak) X log out (çıkış yapmak)
low (düşük) X high (yüksek)
most (en çok) X least (en az)
natural (doğal) X artificial (yapay)
next (sonraki) X previous (önceki)
noisy (gürültülü) X silent (sessiz)
online (çevrimiçi) X offline (çevrimdışı)
outdoor (açık hava) X indoor (kapalı mekan)
pollute (kirletmek) X clean (temizlemek)
rise (yükselmek) X decrease (alçalmak)
sad (üzgün) X happy (mutlu)
safe (güvenli) X dangerous (tehlikeli)
send (göndermek) X receive (almak)
sender (gönderici) X receiver (alıcı)
sign in (giriş yapmak) X sign out (çıkış yapmak)
similar (benzer) X different (farklı)
slow (yavaş) X fast (hızlı)
solid (katı) X liquid (sıvı)
wear (giymek) X take off (soymak)
wide (geniş) X narrow (dar)
worst (en kötü) X best (en iyi)
younger (daha genç) X elder (daha yaşlı)

2022 LGS SINAVINA
05 Haziran 2022
Kategoriler

Üye OlŞifremi Unuttum